Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
12.01.2015, 13:00, Stáří: 9 r.

Časopis Profese online

Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky. Je určen profesionálům v nelékařských zdravotnických oborech – ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a všech specializací ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj vědní a teoretické báze zdravotnických oborů. Redakce přijímá též odborné články z oborů antropologie, psychologie a sociologie. Časopis vychází 2x ročně (duben a říjen). Uzávěrka časopisu je pro 1. číslo 20. února a pro 2. číslo 20. srpna příslušného roku. Za přijetí příspěvku redakce neúčtuje žádný vstupní poplatek. Zpoplatněno není ani publikování příspěvku v časopise.

 

 Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew