Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
20.10.2016, 10:42, Stáří: 7 r.

Nabídka prezenčních a distančních výpujček odborné české a zahraniční literatury

Milí studenti,
 
přinášíme vám nabídku prezenčních a distančních výpujček odborné české a zahraniční literatury určené studentům (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato literatura cílí na rozvoj klíčových kompetencí studentů, a to zejména jazykových a interkulturních dovedností, a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí.
 
Literatura je vám k dispozici v kanceláři č. 3.46 (podkroví Rektorátu UP, agenda zahraničních praktických stáží Erasmus+) v konzultačních hodinách út 08:00-11:00 a st 13:00-16:00 hod. Distanční výpujčky jsou možné po dobu jednoho měsíce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
 
Mgr. Marie Raková
Erasmus+ Student Placement Coordinator

 

marie.rakova@upol.cz | www.iro.upol.cz

ZO UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew