Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
24.03.2015, 21:51, Stáří: 9 r.

Závěrečná zpráva voleb do AS FZV UP

konaných ve dnech 19. 3. – 20. 3. 2015 na funkční období 2015 – 2018

Pořadí kandidátů z řad akademických pracovníků FZV

Pořadí

Přijmení, jméno, titul(y)

Rok narození

Pracoviště FZV UP v Olomouci

Počet hlasů

Status

1

Merz Lukáš, Mgr.

1979

Ústav společenských a humanitních věd

30

Senátor

2

Bubeníková Štěpánka, Mgr., Bc.

1983

Ústav porodní asistence

27

Senátor

3

Pavlíková Marie

1954

Ústav radiologických metod

26

Senátor

4

Horalík Jiří, Bc.

1980

Ústav radiologických metod

24

Senátor

5

Machálková Lenka, PhDr., Ph.D.

1963

Ústav ošetřovatelství

22

Senátor

6

Mazalová Lenka, Mgr., Ph.D.

1963

Ústav ošetřovatelství

18

Senátor

7

Calabová Naděžda, Mgr., DiS.

1979

Ústav fyzioterapie

15

Senátor


8

Stacho Jiří, Mgr.

1988

Ústav fyzioterapie

12

Náhradník na pozici senátora

9

Danosová Marinella, Mgr., DiS.

1982

Ústav ošetřovatelství

10

Náhradník na pozici senátora

10

Kisvetrová Helena, PhDr., Ph.D.

1958

Ústav ošetřovatelství

9

Náhradník na pozici senátora


Pořadí kandidátů z řad studentů FZV

Pořadí

Přijmení, jméno, titul(y)

Rok narození

Ročník

Studijní obor

Počet hlasů

Status

1

Augustin Lukáš

1990

1.

Všeobecná sestra

124

Senátor

2

Maderová Paulína

1996

1.

Všeobecná sestra

108

Senátor

3

Vilímek Dominik

1994

1.

Radiologický asistent

91

Senátor

4

Hladná Jana

1989

1.

Porodní asistentka

43

Senátor


5

Berkovcová Eliška

1993

1.

Porodní asistentka

39

Náhradník na pozici senátora

6

Ivanová Alžběta

1994

1.

Porodní asistentka

38

Náhradník na pozici senátora

7

Piňosová Michaela

1995

1.

Porodní asistentka

29

Náhradník na pozici senátora

8

Königová Šarlota

1994

1.

Porodní asistentka

28*

Náhradník na pozici senátora

9

Ondráčková Hana

1994

1.

Fyzioterapie

28*

Náhradník na pozici senátora

10

Veselý Jan

1995

1.

Fyzioterapie

27

Náhradník na pozici senátora

11

Burešová Lucie

1995

1.

Všeobecná sestra

24

Náhradník na pozici senátora

12

Zůbková Michaela

1995

1.

Všeobecná sestra

18

Náhradník na pozici senátora

13

Pechová Martina

1995

1.

Všeobecná sestra

17

Náhradník na pozici senátora

14

Hlisnikovská Anna

1995

1.

Všeobecná sestra

11

Náhradník na pozici senátora

Zápis o výsledcích voleb do AS FZV UPAktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew