Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Akademický senát

Složení AS FZV UP

Komora akademických pracovníků

Mgr. Štěpánka Bubeníková
Ústav porodní asistence
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.
Ústav fyzioterapie
e-mail: nadezda.calabova@fnol.cz

Bc. Jiří Horalík
Ústav radiologických metod
e-mail: jiri.horalik@fnol.cz

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.machalkova@upol.cz

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.mazalova@upol.cz

Mgr. Lukáš Merz
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail: lukas.merz@upol.cz

p. Marie Pavlíková
Ústav radiologických metod
e-mail: marie.pavlikova@upol.cz

Studentská komora

Lukáš Augustin
3. ročník oboru Všeobecná sestra
e-mail: augustin.lukas1@gmail.com

Jana Hladná
3. ročník oboru Porodní asistentka
e-mail: J.Hladna@seznam.cz

Paulína Maderová
3. ročník oboru Všeobecná sestra
e-mail: paulina.maderova@gmail.com

Dominik Vilímek
3. ročník oboru Radiologický asistent
e-mail: vilimek.dominik@seznam.cz

Předseda AS FZV UP:

Mgr. Lukáš Merz

Místopředsedové AS FZV UP:

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D. - za komoru akademických pracovníků
Dominik Vilímek - za komoru studentů

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 02. 2017, Martin Fasner