Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Kolegium děkana

Děkan FZV:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
e-mail: jaroslav.vomacka@upol.cz

Další členové:
Mgr. Lenka Doleželová - tajemnice FZV UP
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA - primářka Transfúzního oddělení FNOL
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
MUDr. Filip Horák, MBA - manažer ve zdravotnictví
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D. – přednostka Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum FZV UP
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. - přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. - přednosta Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV UP
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. -  statutární zástupkyně děkana FZV UP, proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti FZV UP, přednostka Ústavu ošetřovatelství FZV UP
Mgr. Lukáš Merz - předseda AS FZV
doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - přednosta Ústavu porodní asistence FZV UP
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO - proděkan pro doktorská studia, studijní programy v cizích jazycích a projektovou činnost FZV UP
MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D. - pověřený výkonem pravomocí přednosty Ústavu radiologických metod FZV UP
Mgr. Jitka Velcová - zástupce studentů FZV UP
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. - pověřený výkonem pravomocí přednosty Ústavu zdravotnického managementu FZV UP

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 03. 2017, Martin Fasner