Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Vědecká rada

Předseda:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
 
Interní členové:
doc. PdDr. Štefánia Andraščíková, Ph.D. (Univerzita Prešov)
Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Externí členové:
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D. (LF MU Brno)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (KNM FN Brno)
doc. PhDr. Adriana Repková, Ph.D. (FOaZOŠ SZU Bratislava)
doc. Mgr. Martina Tomagová, Ph.D. (JLF UK Martin)
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
PhDr. Marek Zeman, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)

Jednací řád VR FZV UP

Termíny zasedání VR FZV UP

Zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd se budou konat vždy v pondělí od 10:00 hodin v pracovně děkana FZV UP, Hněvotínská 3, Olomouc
Příští zasedání se bude konat 14. 11. 2016

Zápisy VR FZV UP

Rok 2016

Zápis ze zasedání 11. 4. 2016
Usnesení
per rollam 23. 3. 2016

Rok 2015

Zápis ze zasedání 9. 11. 2015
Zápis
ze zasedání 13. 4. 2015
Usnesení per rollam 13. 7. 2015

Rok 2014

Zápis ze zasedání 1. 12. 2014
Zápis ze zasedání 7. 4. 2014

Rok 2013

Zápis ze zasedání 2. 12. 2013
Usnesení per rollam 30. 9. 2013
Zápis ze zasedání 15. 4. 2013

Rok 2012

Zápis ze zasedání 13. 11. 2012
Zápis ze zasedání 16. 4. 2012

Rok 2011

Zápis ze zasedání 7. 11. 2011
Zápis ze zasedání 25. 5. 2011

Rok 2010

Zápis ze zasedání 10. 5. 2010
Zápis ze zasedání 8. 2. 2010

Rok 2009

Zápis ze zasedání 9. 11. 2009
Zápis ze zasedání 4. 5. 2009

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 08. 2016, Martin Fasner