Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Vedení fakulty

  Děkan FZV:
  doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
  tel.: 58 563 2850
  e-mail: jaroslav.vomacka@upol.cz
  úřední hodiny: Čt: 8.00 - 10.00

  Asistentka děkana FZV:
  Mgr. Romana Schneeweissová
  tel./fax: 58 563 2852
  e-mail: romana.schneeweissova@upol.cz

  Tajemnice FZV:
  Mgr. Lenka Doleželová
  tel.: 58 563 2851
  e-mail: lenka.dolezelova@upol.cz

  Proděkanky/proděkani:

  Statutární zástupkyně děkana a proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti:
  Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
  tel.: 58 563 2804
  e-mail: zdenka.miksova@upol.cz
  úřední hodiny: Út:   9.00 - 11.00
                          St: 13.00 - 14.00

  Proděkan pro vědu a výzkum:
  prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
  tel.: 585 632 802
  e-mail: david.skoloudik@upol.cz
  úřední hodiny: čt: 10.00 - 12.00

  Proděkan pro vnější a vnitřní záležitosti a zahraniční spolupráci:
  Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.
  tel.:
  e-mail: radka.filipcikova@upol.cz
  úřední hodiny: Út:   9.00 - 11.00
                          ČT: 10.00 - 12.00

  Zpravodajství z UP
  Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 04. 01. 2016, Martin Fasner