Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav fyzioterapie

Zajišťuje po pedagogické a manažerské stránce studijní obor Fyzioterapie v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia. Studijní obor Fyzioterapie je zaměřen na vzdělávání fyzioterapeutů pro rehabilitační praxi ve všech fázích procesu léčby, včetně prevence. Absolventi jsou schopni pracovat ve všech typech zdravotnických zařízení, ve kterých je nabízena fyzioterapie, fyzikální léčba nebo léčebná rehabilitace v širším kontextu. Jsou schopni vyšetření základních motorických funkcí u nejčastějších patologických kategorií, včetně posouzení jednotlivých úrovní soběstačnosti a psychomotorických funkcí. Podílejí se na stanovení celkové strategie a případných limitů fyzioterapie a stanovení rehabilitačního plánu pacienta. Podílejí se na tvorbě standardů pohybové terapie, spolupracují s technicko-protetickými odborníky při řešení následků porušené nebo ztracené funkce u pacientů pomocí kombinace funkčního terapeutického přístupu a technických, protetických nebo jiných ortopedických kompenzačních pomůcek nebo náhrad.

Vědecko-výzkumnými aktivitami členů ústavu jsou klinická a přístrojová objektivizace pohybových funkcí a dysfunkcí, či kvantitativní interpretace účinnosti fyzioterapeutických postupů. Příkladem jsou projekty s názvy Objektivizace modifikovaného senzorického vstupu v klinické rehabilitaci, Hodnocení somatické a neuromuskulární zralosti předčasně narozených dětí pomocí vybraných škál, Objektivizace využití účelových pohybů, observace a představy pohybu v rehabilitaci, Objektivizace svalových synergií ideomotorických funkcí horní končetiny, které jsou řešeny v rámci soutěží Studentské grantové soutěže UP.

Výzkumné pracoviště Ústavu fyzioterapie

Kineziologická laboratoř

Ústav fyzioterapie fakulty ve spolupráci s Oddělením rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v ČR zcela unikátním vybavením pro analýzu motorických funkcí. Kineziologická laboratoř je vybavena dynamickým posturografem NeuroCom, povrchovými elektromyografy (Noraxon MyoSystem 1400 a TeleMyo a Delsys Trigno). V nedávné době byla měřící technika rozšířena o pohyblivé chodníky se zabudovanou silovou plošinou C-Mill a Zebris, které slouží k objektivizaci hodnocení krokového cyklu, umožňují měřit rychlost chůze, délku kroku, šířku kroku a silové veličiny během chůze včetně chůze přes překážky, které jsou simulované zpětnou videoprojekcí. K názorné prezentaci prací vědeckých pracovníků laboratoře a studentů, průběhu vlastních kineziologických studií a snadnější interpretaci výsledků měření, je k dispozici několik videokamer, které jsou navíc kompatibilní s elektromyografem, pro synchronizované snímání elektromyografického signálu a obrazu. Specializované přístrojové vybavení kineziologické laboratoře je v současné době v České republice ojedinělé, nabízí studentům a akademickým pracovníkům jedinečnou praktickou zkušenost s širokým spektrem objektivizačních prostředků a možnost jejich uplatnění pro analýzu motorických funkcí v praxi.

Personální obsazení

Přednosta

doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.

alois.krobot@upol.cz

58 844 4440 58 844 5926

Konzultační hodiny: úterý 11:15 – 13:00 hod.

 

Zástupce přednosty pro školství

Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

petra.bastlova@upol.cz

58 844 2301

Konzultační hodiny: úterý 7:30 – 8:30 hod.

 

Sekretářka

Renáta Ludínová

renata.ludinova@upol.cz

58 563 2832

 

Ostatní členové

doc. MUDr. Ivanka Vlachová

ivanka.vlachova@upol.cz

58 844 3432
58 844 3433

 

MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA

petr.konecny@upol.cz

58 563 2832

Konzultační hodiny: středa (liché týdny) 13:30 – 14:00 hod.

 

MUDr. Stanislav Horák

stanislav.horak@upol.cz

58 844 3644

Konzultační hodiny: středa 7:00 – 8:00 hod., pátek 13:00 – 14:00 hod.

 

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

petr.kolar@upol.cz

58 844 3644

Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.

 

MUDr. Bronislava Schusterová

bronislava.schusterova@fnol.cz

58 844 2936

 

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.

petra.gaulalacova@upol.cz

58 563 2830

Konzultační hodiny: středa 8:30 – 10:00 hod.

 

Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

barbora.kolarova@upol.cz

58 844 2301

Konzultační hodiny: pondělí 16:00 – 17:00 hod.

 

Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.

radek.mlika@upol.cz

58 563 2832

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00 hod.

 

Mgr. Naděžda Calabová, DiS.

nadezda.calabova@upol.cz

58 844 3223

 

Mgr. Věra Jančíková

vera.jancikova@upol.cz

58 844 5943

Konzultační hodiny: středa 13:00 – 14:00 hod.

 

Mgr. Iveta Lerchová

iveta.lerchova@upol.cz

58 563 2834

Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod., středa 9:30 – 11:00 hod.

 

Mgr. Anita Můčková

anita.muckova@upol.cz

58 563 2835

Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 10:00 hod., čtvrtek 12:00 – 13:00 hod.

 

Mgr. Jana Tomsová

jana.tomsova@upol.cz

58 844 4456

 

Mgr. Tomáš Zemánek

tomas.zemanek@upol.cz

58 563 2832

Konzultační hodiny: pátek 13:00 – 14:00 hod.

 

Mgr. Martina Jiráčková

martina.jirackova@upol.cz

58 844 2301

 

Mgr. Hana Měrková

hana.merkova@upol.cz

58 844 2426

 

Mgr.et Mgr. Lucie Szmeková

lucie.szmekova@upol.cz

58 844 2301
58 844 3348

Konzultační hodiny: středa, čtvrtek 7:00 – 8:00 hod., 12:00 – 13:00 hod.

 

Mgr. Anna Zelená

anna.zelena@upol.cz

58 844 2426

Konzultační hodiny: pondělí, středa 7:00 – 8:00 hod.

 

Mgr. Jiří Stacho

jiri.stacho@upol.cz

58 844 3348

 

Mgr. Radka Crhonková

radka.crhonkova@upol.cz

58 844 3348

 

RNDr. Milan Elfmark

milan.elfmark@upol.cz

58 563 2832

 

Mgr. Beata Walachová

beata.walachova@upol.cz

58 844 2426

 

Mgr. Dagmar Tečová

dagmar.tecova@upol.cz

58 844 2301

 

Mgr. Zuzana Balharová

zuzana.balharova@upol.cz

58 844 5861

 

Mgr. Kateřina Hromádková

katerina.hromadkova@upol.cz

 

Mgr. Kateřina Teplá t.č. MD

katerina.tepla@upol.cz

 


 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Vydané publikace
KROBOT, Alois a Barbora KOLÁŘOVÁ. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 82 s. ISBN 978-802-4427-621.

KOLÁŘOVÁ, Barbora. Přístrojové vyšetřovací metody k hodnocení pohybu v klinické praxi. 1. vyd. Olomouc: EZ Centrum, 2012, 18 s. ISBN 978-80-260-1645-8.

BASTLOVÁ, Petra. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 137 s. ISBN 978-80-244-4030-9.

Kolářová, B., Marková, M., Stacho, J., Szmeková, L. Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci – možnosti vyšetření a terapie. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4266-2.

Bastlová, P., Jurutková, Z., Tomsová, J., Zelená, A. Výběr klinických testů pro fyzioterapeuty. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4640-0.

Adresa: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Výukové prostory: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 976/3, 775 15, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Martin Fasner