Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství nabízí ucelený systém vzdělávání v oboru ošetřovatelství - výuku bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Bakalářský program je realizován ve studijním oboru Všeobecná sestra, magisterský program ve studijním oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Všechny tyto programy probíhají v prezenční a kombinované formě, stejně jako i ve formě celoživotního vzdělávání.

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou zaměřeny na oblasti: transformace kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) v ČR, implementace standardizované ošetřovatelské terminologie NANDA International, NIC a NOC v ošetřovatelské péči v českém kontextu, uplatnění bazální stimulace v ošetřovatelské péči, specifika multikulturní péče, paliativní péče, péče o osoby se zdravotním postižením, využití praxe založené na důkazech v ošetřovatelské péči. Pro formální i neformální výměnu vědeckých poznatků ošetřovatelských profesionálů je pracovištěm organizována mezinárodní konference "Profesionalita v ošetřovatelství".

Ústav ošetřovatelství úzce spolupracuje s partnerskými vzdělávacími a vědeckými institucemi jak v České republice, tak i v zahraničí. Je členem mezinárodní organizace ENNE- European Network for Higher Education in Nursing a spolupracuje s mezinárodní ošetřovatelskou organizací Sigma Theta Tau na Virginia Commonwealth University v Richmondu, USA.

Dokumenty a normy ÚO FZV UP v Olomouci

Sborník z konference Profesionalita v ošetřovatelství II.

Studijní materiály ke stažení.

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci

Personální obsazení

Přednosta

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

zdenka.miksova@upol.cz

58 563 2804

 

Zástupce přednosty pro školství

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

lenka.mazalova@upol.cz

58 563 2814

 

Sekretářka

Mgr. Markéta Rolínková

marketa.rolinkova@upol.cz

58 563 2802

 

Ostatní členové

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

drkala@centrum.cz

58 563 2814

 

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

david.skoloudik@upol.cz

58 563 2803

 

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.

pavel.drac@upol.cz

58 844 2763

 

doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc.

cestmir.cihalik@upol.cz

 

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

jan.galuszka@upol.cz

58 563 2803

 

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

dana.galuszkova@fnol.cz

58 563 2814

 

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

helena.kisvetrova@upol.cz

58 563 2805

 

PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

lenka.machalkova@upol.cz

58 563 2813

 

PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

jitka.tomanova@upol.cz

58 563 2824

 

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

milena.bretsnajdrova@fnol.cz

58 563 2818

 

Mgr. Marinella Danosová, DiS.

marinella.danosova@upol.cz

58 563 2883

 

Mgr. Blažena Ševčíková

blazena.sevcikova@upol.cz

58 563 2821

 

Mgr. Jana Konečná

jana.konecna@upol.cz

58 563 2820

 

Mgr. Šárka Šaňáková

sarka.sanakova@upol.cz

58 563 2824

 

Mgr. Lenka Šáteková, Ph. D.

lenka.satekova@upol.cz

58 563 2821

 

Mgr. Renáta Váverková

renata.vaverkova@upol.cz

58 563 2818

 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková PhD.

stefania.andrascikova@upol.cz

58 563 2803

 

Mgr. Tomáš Bortl, DiS.

tomas.bortl@upol.cz

58 563 2883

 

Mgr. Gabriela Sedláková

gabriela.sedlakova01@upol.cz

58 563 2883

 

Mgr. Olga Nádvorníková

olga.nadvornikova@upol.cz

58 563 2824

 

Mgr. Radana Pěrůžková

radana.peruzkova@upol.cz

58 563 2883

 

Mgr. Ilova Antoníčková

ilona.antonickova@upol.cz

58 563 2824

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Adresa: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Výukové prostory: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 976/3, 775 15, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 24. 01. 2017, Martin Fasner