Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav porodní asistence

Profil ústavu
Hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat vysoce kvalifikované, samostatné, konkurenceschopné a trhem práce žádané porodní asistentky prostřednictvím erudovaných akademických pracovníků a dalších odborníků z klinické praxe.

Ústavem porodní asistence je realizován bakalářský studijní program Porodní asistence v prezenční i kombinované formě a navazující magisterský studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi získají Osvědčení o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výhledově bude připraven navazující magisterský studijní program zaměřen na vzdělávání, vědu a výzkum a porodní asistenci.

Vědecké zaměření

  • Implementace Mezinárodních klasifikačních systémů 3 N (NANDA International, NIC – Nursing Interventions Classificacion, NOC – Nursing Outcome Classificacion) do porodní asistence.
  • Výzkum v oblasti validizace terminologických komponent v péči porodní asistentky
  • Implementace multikulturních aspektů v porodní asistenci

Publikační aktivity

  • Publikování výsledků výzkumů ve vědeckých časopisech
  • Příprava studijních textů (distančních, skripta) pro posluchače porodní asistence

Příprava a realizace kurzů se zaměřením na předporodní přípravu těhotných žen a jejich rodin a výchovu k reprodukčnímu zdraví.

Dokumenty a normy ÚPA FZV UP v Olomouci

S účinností od 1. 10. 2014 vychází v platnost Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci a Příkaz přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci k zabezpečení docházky studentů oboru Porodní asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení na ÚPA FZV UP v Olomouci.

Personální obsazení

Přednosta

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

martin.prochazka@fnol.cz

58 563 2801
58 844 5835

 

Zástupce přednosty pro školství

Mgr. Štěpánka Bubeníková

stepanka.bubenikova@upol.cz

58 563 2808

Konzultační hodiny: pondělí 11:15 – 13:00 hod., pátek dle dohody (e-mailem)

 

Sekretářka

Mgr. Andrea Šperková

andrea.sperkova@upol.cz

58 563 2801

 

Ostatní členové

Mgr. Renata Hrubá

renata.hruba@upol.cz

58 563 2806

Konzultační hodiny: úterý 12:45 – 14:15 hod., pátek dle dohody (e-mailem)

 

Mgr. Petra Bartošová

petra.bartosova@upol.cz

58 563 2822

 

Mgr. Věra Šibravová

vera.sibravova@upol.cz

58 563 2822

 

doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.

alena.santava@iol.cz

58 844 4477

konzultační hodiny: středa 8:00 - 12:00

 

MUDr. Tomáš Kilián

tomas.kilian@upol.cz

58 563 2822

 

Mgr. Kateřina Janoušková

katerina.janouskova@upol.cz

58 563 2822

 

Mgr. Radmila Dorazilová

radmila.dorazilova@upol.cz

58 563 2822

 

doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD

ludmila.matulnikova@upol.cz

58 563 2822

 

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

yvetta.vrublova@upol.cz

58 563 2812

 

doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

jozef.zahumensky@upol.cz

58 563 2812

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Vydané publikace
PROCHÁZKA, Martin a Radovan PILKA. Porodnictví: pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. 1. Olomouc: AED-Olomouc s.r.o., 2016. ISBN 978-80-906280-0-7.

VRÁNOVÁ, Věra. Historie babictví a současnost porodní asistence. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-802-4417-646.

Adresa: Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc
Výukové prostory: Teoretické ústavy, suterén, pravé křídlo, Hněvotínská 976/3, Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Teoretické ústavy, přízemí, levé křídlo,
Hněvotínská 976/3, Olomouc
Sekretariát: Teoretické ústavy, přízemí, levé křídlo, místnost 2.014, Hněvotínská 976/3, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 01. 2017, Martin Fasner