Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností

Profil ústavu
Ústav je odborným pracovištěm, které se zaměřuje na garanci a realizaci odborných předmětů a praktických dovedností studentů nelékařského zdravotnického zaměření. Je nezbytnou součástí fakulty podílející se na zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu realizovaného fakultou.

Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření ústavu
Pracovníci útavu se zaměřují na problematiku somatického vývoje, pohybové aktivity a životního stylu dětí, mládeže a dospělé populace. Podílejí se na aktivitách v oblasti primární prevence podprůrně-pohybového aparátu a obezity u dětí a mládeže. Zaměřují se i na problematiku dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a životním podmínkám. Organizují odborné semináře a konference. V odborných učebnách na speciálních modelech v rámci výuky i při samostudiu studenti procvičují činnosti v ošetřovatelství, porodní asistenci a první pomoci. Pracovníci ústavu podporují vědecko-výzkumnou činnost studentů a odborně se podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací.

Personální obsazení

Přednosta

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

miroslav.kopecky@upol.cz

58 563 2811

 

Zástupce přednosty pro školství

MUDr. Jiří Charamza

jiri.charamza@upol.cz

58 563 2823

 

Sekretářka

Mgr. Pavlína Krystýnová

pavlina.krystynova@upol.cz

58 563 2823

 

Ostatní členové

MUDr. Milada Hobzová, Ph.D.

milada.hobzova@upol.cz

58 585 4648

 

MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D.

jana.malincikova@upol.cz

58 844 2513 58 563 2823

 

MUDr. Renata Machová

renata.machova@upol.cz

58 563 2811

 

MUDr. Peter Turcsányi

peter.turcsanyi@upol.cz

58 844 4305

 

Mgr. René Šifta

rene.sifta@upol.cz

58 563 2823

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Adresa: Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Výukové prostory: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc,
Dětská klinika - Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 976/3, Olomouc a Fakultní nemocnice Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 976/3, 775 15, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Martin Fasner