Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav společenských a humanitních věd

Ústav garantuje celkově 86 předmětů všech studijních programů realizovaných FZV UP v Olomouci. Ke garanci ústavu patří studium v disciplínách psychologie a psychoterapie, etiky a filozofie, sociologie a sociálně-vědního výzkumu, edukací ve zdravotnických nelékařských profesích, včetně oblasti speciální pedagogiky a výuky cizích jazyků (anglický, německý a latinský). Aktivity ústavu vedle výuky směřují také do výzkumné oblasti v disciplínách, které ústav vyučuje, a do jejich propagace odborné i laické veřejnosti. Je aktivním participantem na předkládaných projektech FRVŠ, RP MŠMT a IGA UP v Olomouci. V rámci Celoživotního vzdělávání Ústav pořádá kurzy prezentující odborné poznatky z nelékařských zdravotnických disciplín, stejně jako konference věnované specializované edukaci.

Ústav provozuje psychologickou poradnu pro studenty FZV UP v Olomouci.

Personální obsazení

Přednosta

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.

sarka.vevodova@upol.cz

58 563 2863

Konzultační hodiny: čtvrtek 9:30 – 10:30 hod.

 

Zástupce přednosty pro školství

Mgr. Radka Kozáková

radka.kozakova@upol.cz

58 563 2866

Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.

 

Sekretářka

Mgr. Lenka Stloukalová

lenka.stloukalova@upol.cz

58 563 2880

 

Ostatní členové

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

jiri.vevoda@upol.cz

58 563 2817

Konzultační hodiny: úterý 15:00 – 17:00 hod.

 

Mgr. Lukáš Merz

lukas.merz@upol.cz

58 563 2865

Konzultační hodiny: Středa 9:30 – 11:10 hod.

 

PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D.

bronislava.grygova@upol.cz

58 563 2816

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30 hod. + dle dohody

 

Externisté

Mgr. Milena Hessová Polívková

mil.pol@email.cz

 

Mgr. Michaela Hradilová

misa.hrad283@gmail.com

 

Mgr. Andrea Mílková

andami@seznam.cz

 

PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.

barbara.pokorna@upol.cz

 

Mgr. Zuzana Sedláčková

zuzana.sedlackova02@upol.cz

 

Bc. Hana Stejskalová

hanastej@centrum.cz

 

Mgr. Vendula Techmannová

vendula.techmannova@gmail.com

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Vydané publikace
Vévoda, Jiří (ed.). Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky, sborník. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2013, 44 s. ISBN 978-80-244-3905-1.

Kozáková, Radka. Základy obecné a vývojové psychologie pro studenty nelékařských zdravotnických oborů, skriptum. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014, 106 s. ISBN 978-80-244-4259-4.

JEŽORSKÁ, Š. Základy zdravotnické psychologie, skriptum. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4084-2.

KISVETROVÁ H., JEŽORSKÁ Š. Osoby se zdravotním postižením. Vybrané kapitoly I, učebnice. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4064-4.

Adresa: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Výukové prostory: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 976/3, 775 15, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Martin Fasner