Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Doktorský studijní program

Státní doktorské zkoušky v akademickém roce 2016/2017

Termín konání SDZ: 11. 5. 2017
Termín pro podání přihlášky k SDZ pro prezenční a kombinovanou formu DSP Ošetřovatelství je 10. 4. 2017.

Předseda komise

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství , FZV UP

 

Místopředseda komise

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství, FZV UP

 

Členové komise

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností, FZV UP

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství, FZV UP

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin

 

Externí členové komise

Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin

doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství, LF MU

doc. Mgr. Martina Tomagová, Ph.D.

Ústav ošetrovateľstva, JLF UK Martin

doc. PhDr. Adrina Repková, Ph.D.

Katedra pôrodnej asistence, FOaZOŠ SZU Bratislava

 

Výpis ke státní doktorské zkoušce

 

Obhajoby dizertačních prací

 


Seznam úspěšně obhájených disertačních prací v akademickém roce 2013/2014 (datum obhajoby 14. 1. 2014)

Kvalitativní výzkum limitů životního stylu u osob s chronickým onemocněním

Mgr. Jan Chrastina

školitel doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

 

Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti a realizace NIC intervence Duchovní podpora

PhDr. Helena Kisvetrová

školitel doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

 

Validizace ošetřovatelské diagnózy Strach – 00148 a odpovídajících komponent NIC a NOC v pediatrické péči

Mgr. Lenka Mazalová

školitel doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Seznam úspěšně obhájených disertačních prací v akademickém roce 2014/2015 (datum obhajoby 25. 11. 2014)

Mezinárodní klasifikace ošetřovatelských intervencí v chirurgickém ošetřovatelství

Mgr. Alena Pospíšilová

školitel doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Seznam úspěšně obhájených disertačních prací v akademickém roce 2015/2016 (datum obhajoby 21. 1. 2016)

Validita Neefektivního dýchání 00032 a validita a reliabilita navazujících NOC metodik pro hodnocení efektu ošetřovatelské péče

Mgr. Soňa Bocková

školitel doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 02. 2017, Martin Fasner