Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2017/2018

Informace o nabízených studijních oborech pro akademický rok 2017/2018 naleznete v elektronickém katalogu studijních oborů a v sekci Zájemcům o studium.

Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 bylo ukončeno dne 6. října 2016.

V souladu s ustanovením § 50 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, byla vypracována závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení.

Plné znění závěrečné zprávy naleznete zde.

Programy celoživotního vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty a jsou určeny uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu. Doba studia 1 rok zahrnuje absolvování předmětů studijního plánu pro 1. ročník daného studijního oboru. Vzdělávací programy v rámci Programů celoživotního vzdělávání probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta.

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů otevírané pro ak. rok 2017/2018 a předpokládaný počet přijímaných účastníků budou zveřejněny v průběhu července 2017.

Přihlášky budou přijímány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz).

 

 

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 10. 2016, Alena Cholinská