Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Granty a projekty

Pokyny k formuláři Žádost o vyjádření vedení FZV UP v Olomouci k projektu

Tento formulář odevzdejte vždy, pokud chcete podat jakýkoli projekt (mimo projekty IGA UP, FRUP a IP projekty).

Navrhovatel projektu vyplní tento formulář, přiloží svůj podpis a podpis příslušného přednosty ústavu. Takto vyplněný formulář doručí 14 dní před podáním projektu v elektronické verzi (bez podpisů) na mail: irena.jedlickova@upol.cz a v písemné podobě s Vašim podpisem a podpisem Vašeho přednosty/ky na referát VaV. Vyjádření vedení k Vašemu navrhovanému projektu Vám bude doručeno co nejdříve.

Univerzita Palackého v Olomouci

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 09. 2016, Martin Fasner