Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

16-28628A

Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence

Registrační číslo:

16-28628A

Doba trvaní projektu:

1.4.2016-31.12.2019

Pracovičtě:

Centrum vědy a výzkumu

Hlavní řešitel:

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Členové týmu:

Mgr. Yukari Yamada
Prof. Katarina Žiaková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.
Mgr. Eva Joanovič - student

Spoluřešitelé:

Fakultní nemocnice Hradec Králové: prof. Roman Herzig Ph.D., FESO
Fakultní nemocnice Ostrava: prof. MUDr. David Školoudík Ph.D., Feso

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 08. 2016, Martin Fasner