Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

16-29148A

Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance - SONOBIRDIE MR Trial

Registrační číslo:

16-29148A

Doba trvaní projektu:

1.4.2016-31.12.2019

Pracovičtě:

Centrum vědy a výzkumu

Řešitel za FZV UP:

prof. MUDr. David Školoudík Ph.D., Feso

Hlavní řešitel:

prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc. Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha

Další spoluřešitelé:

FN Ostrava, FN Motol, KN Liberec, a.s., FN Plzeň

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 02. 08. 2016, Martin Fasner