Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ)

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016

Termíny IX. Ročníku SVOČ 2016/17 na FZV UP

 • Přihlášení od 1. 10. 2016 - 15. 11. 2016
 • Odevzdání soutěžních prací do 17. 3. 2017
 • Obhajoby soutěžních prací duben 2017

Ocenění SVOČ 2016/2017

 • Stipendium všem úspěšným studentům
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000Kč
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce.
 1. místo – odměna 5.000,- Kč
 2. místo – odměna 3.000,- Kč
 3. místo – odměna 2.000,- Kč

 

 

Témata SVOČ 2016/2017

Témata SVOČ pro akademický rok 2016/17 naleznete zde

Přihláška SVOČ 2016/2017

Přihlášku SVOČ pro akademický rok 2016/17 naleznete zde

Pravidla SVOČ 2016/2017

Pravidla SVOČ pro akademický rok 2016/17 naleznete zde

(ukázky posteru: vzor1, vzor2)

Výsledky konferencí SVOČ

VIII. konference 2015/2016

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 10. 10. 2016, Martin Fasner