Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Akademický rok 2011/2012

Prezentace studentů DSP Ošetřovatelství - Konference SVOČ 25. 4. 2012

  • Mgr. Lucie Balarinová:  Management oblastních spolků Českého červeného kříže a jejich Humanitárních jednotek v Olomouckém kraji
  • Mgr. Soňa Bocková:  NIC a NOC klasifikace pro pacienta s ošetřovatelským problémem Neefektivní dýchání (00032)

  • Mgr. Štěpánka Bubeníková:  Validizace diagnostických prvků u diagnózy Úzkost 00146 u ženy při porodu

  • Mgr. Veronika Máslová:  Ošetřovatelské diagnózy v prevenci syndromu karpálního tunelu

  • Mgr. Radka Matějková: Komparace výsledků zahraniční studie vybraných komponent Aliance 3N u pacientů s deficitní znalostí 00126 a srdečním selháním s výsledky studie u českých pacientů

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 27. 04. 2012, Martin Fráňa