Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Erasmus+

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

V přehledu bilaterálních smluv Erasmus+ jsou uvedeny partnerské instituce, s kterými FZV UP v současné době spolupracuje.

Jestli Vás zajímá Erasmus+ z pohledu absolventů, podívejte se na inspirující prezentace.

Informace k výjezdům v rámci programu Erasmus+ pro zaměstnance FZV UP

Celouniverzitní informace k programu Erasmus+ a pokyny pro studenty doplňují pokyny FZV UP:

Před odjezdem

Learning Agreement
Při vyplňování studijní smlouvy Learning Agreement v oddíle The sending institution - contact person name uveďte jméno svého ustavního koordinátora. Tento ústavní koordinátor s Vámi také odsouhlasí Vámi vybrané předměty, které budete studovat v zahraničí (Table A) a pomůže vyplnit předměty kategorie A a B z Vašeho studijního plánu, které Vám budou uznány/nahrazeny studiem předmětů v zahraničí uvedené v Table A.
V případě, že Vám budou uznány pouze předměty typu C, uveďte celkový součet jejich kreditů, nevypisujte jejich jednotlivé názvy.

Responsible person pro všechny oddíly tohoto dokumenty je referentka zahraničního odd. FZV UP v Olomouci - Irena Jedličková, irena.jedlickova@upol.cz, +420 585 63 2857, která na tyto dokumentky připojí svůj podpis. (section Before the mobility, During the mobility, After the mobility)

Po návratu

Doručit zahraničnímu oddělení FZV originál studijních výsledků (Transcript of records nebo vyplněný oddíl I After the mobility v Learning Agreementu) a případně písemné uznání absolvovaných zahraničních předmětů podepsané garantem příslušného předmětu. Formulář můžete vytvořit v elf.upol.cz

Ostoupení z programu

V případě odstoupení z programu je student také neprodleně informovat písemnou formou svého fakultního koordinátora a referát zahraničního oddělení FZV UP v Olomouci.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 06. 10. 2016, Martin Fasner