Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

E-learning

EDIS - edukační informační systém

EDIS je vzdělávací portál umožňující „E-learning“, který slouží k ukládání studijních materiálů a k řízení výuky. Byl rozvinut v rámci projektu POMEZI - Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci (cz.1.07/2.2.00/28.0091). V rámci tohoto projektu bylo na FZV UP inovováno 50 studijních předmětů, ke kterým byly vytvořeny elektronické studijní opory umožňující „E-learning“.
Přístup do informačního systému: edis.upol.cz, přihlášení jako do Portálu UP nebo do STAGu.

Courseware

Jedná se o informační systém, který je součástí univerzitního portálu UP. Jsou zde shromážděny podpůrné studijní materiály vybraných předmětů studijních programů realizovaných na FZV. Jako takové mohou být studentům pomocí při jejich studiu a přípravě na zkoušky. Systém neumožňuje komunikaci studenta a vyučujícího.
Přístup do tohoto informačního systému: portal.upol.cz

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 01. 2015, Maroš Gemzický