Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Studijní plány

Akademický rok 2016/2017

Bakalářské studijní obory

Studijní obor Všeobecná sestra (5341R009)

prezenční studium

kombinované studium

Studijní obor Porodní asistentka (5341R007)

Verze 2014 (pro studenty 2. a 3. ročníku)

prezenční studium

kombinované studium

Verze 2016 (pro studenty 1. ročníku)

prezenční studium

kombinované studium

Studijní obor Fyzioterapie (5342R004)

prezenční studium

Studijní obor Radiologický asistent (5345R010)

prezenční studium

kombinované studium

 


Navazující magisterské studijní obory

Studijní obor Fyzioterapie (5342T004)

prezenční studium

Studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech (5341T016)

Verze 2015 (pro studenty 2. ročníku)

prezenční studium                          kombinované studium

Verze 2016  (pro studenty 1. ročníku)

prezenční studium                          kombinované studium

Studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci (5345T036)

prezenční studium                          kombinované studium

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 20. 03. 2017, Martin Fasner