Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Harmonogram ak. roku

Harmonogram akademického roku 2016 / 2017 FZV UP v Olomouci

Akademický rok:

1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

Výuka v ZS (15 týdnů):

19. 9. 2016 – 6. 1. 2017

(studijní obory v prezenční formě studia)

 

Vánoční prázdniny

27. 12. 2016 – 30. 12. 2016

 

Výuka v LS (15 týdnů):

13. 2. 2017 – 26. 5. 2017

(studijní obory v prezenční formě studia)

 

Akademický týden UP

20. 2. 2017 – 26. 2. 2017

Sportovní den UP

10. 5. 2017

28. 9. 2017

 

Zahájení elektronického zápisu předmětů:

2. a vyšší ročníky FZV UP

29. 8. 2016 v 9:00 hod.

1. ročníky FZV UP

29. 8. 2016 v 11:00 hod.

 

Ukončení elektronického zápisu předmětů:

9. 9. 2016

 

Zahájení výuky:

19. 9. 2016

(neplatí pro kombinované formy studia, kde
výuka může začít již v týdnu od 12. 9. 2016)

Imatrikulace studentů 1. ročníků:

14. 9. 2016

 

Hlavní zkouškové období:

- v zimním semestru

9. 1. 2017 – 10. 2. 2017

- v letním semestru

29. 5. 2017 – 30. 6. 2017

 

Hlavní prázdniny:

1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

 

Mezní termín pro splnění studijních povinností:

za akademický rok 2015/2016

5. 9. 2016

za akademický rok 2016/2017

4. 9. 2017

 

Den otevřených dveří:

21. 1. 2017

 

Poznámka:

V průběhu Akademického týdne probíhá výuka dle rozvrhů.

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 16. 09. 2016, Alena Cholinská