Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Den otevřených dveří

V sobotu dne 21. ledna 2017 proběhne v prostorách Teoretických ústavů LF Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin.

V prostorách před tzv. malými posluchárnami Teoretických ústavů LF budou poskytovány informace o studiu, podmínkách přijímacího řízení apod.

Zájemci budou mít možnost navštívit pracoviště fakulty, např. specializované odborné učebny, v nichž se  studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku a na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, procvičují např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty, péči o různé druhy ran nebo o rodičku a novorozence.

Hlavní část programu proběhne v tzv. Malé pravé posluchárně za účasti vedení Fakulty zdravotnických věd (vstupy proběhnou v 09:30, v 10:30 hodin a ve 12:00 hodin).

Budova Teoretických ústavů LF se nachází v areálu Fakultní nemocnice na Hněvotínské ulici č.3 (tramvaj č. 1,4 a 6 - zastávka "Výstaviště Flora", dále ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou k hlavnímu vchodu do areálu Fakultní nemocnice; autobus MHD č.12, 19, 26 – zastávka "Dvořákova" či č. 21 zastávka "Lékařská fakulta").

Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. Návštěvníci Dne otevřených dveří mohou využít také bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa vede z hlavního nádraží ke všem osmi fakultám. Jízdní řád této linky naleznete zde: http://www.studuj.upol.cz/.

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 19. 12. 2016, Alena Cholinská