Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Přípravné semináře

V akademickém roce 2016/2017 připravujeme pro uchazeče o studium následující přípravné semináře:

1) Přípravný seminář pro uchazeče o bakalářské studijní obory

Přípravný seminář pro uchazeče o studium bakalářských studijních oborů se uskuteční v sobotu 22. dubna 2017.

Seminář realizuje Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc, učebna č. 1. 160 a 1.141 v suterénu Teoretických ústavů.

Z hlavního vlakového nádraží v Olomouci je areál Teoretických ústavů dostupný tramvajovými linkami číslo 1, 4 a 6 (zast. Výstaviště Flóra) či autobusy MHD číslo 12, 19, 26 (zast. Dvořákova) a 21 (zast. Lékařská fakulta). Od autobusového nádraží lze použít tramvajovou linkou číslo 4 (zast. Výstaviště Flóra) nebo autobus MHD číslo 19 (zast. Dvořákova).

Program:

Zahájení v 8:00 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 7. dubna 2017 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu:

e-mail:  andrea.sperkova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Ústav porodní asistence

Mgr. Andrea Šperková

Hněvotínská 3

77515 Olomouc

                      
Účastnický poplatek činí 550 Kč.  

Platbu je třeba poukázat poštovní poukázkou či bankovním převodem do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Údaje pro provedení platby:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000031
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky na přípravný seminář pro bakalářské studijní obory naleznete zde.                

 

2 )Přípravný seminář k přijímacím zkouškám na studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci: navazující magisterské studium

Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v úterý 25. dubna 2017. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto oboru, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc, učebna č. 1. 160 v suterénu Teoretických ústavů.

Z hlavního vlakového nádraží v Olomouci je areál Teoretických ústavů dostupný tramvajovými linkami číslo 1, 4 a 6 (zast. Výstaviště Flóra) či autobusy MHD číslo 12, 19, 26 (zast. Dvořákova) a 21 (zast. Lékařská fakulta). Od autobusového nádraží lze použít tramvajovou linkou číslo 4 (zast. Výstaviště Flora nebo autobus MHD číslo 19 (zast. Dvořákova).

Program:

Prezence od 7:45 hodin, zahájení v 8:00 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 13. dubna 2017 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu: 

e-mail: andrea.sperkova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Ústav porodní asistence

Mgr. Andrea Šperková

Hněvotínská 3

77515 Olomouc

Účastnický poplatek činí 550 Kč.

Platbu je třeba provést (poštovní poukázkou či bankovním převodem) do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Identifikační údaje pro provedení platby:

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000031

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky na přípravný seminář pro uchazeče o navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci naleznete zde.  

 

3) Přípravný seminář pro uchazeče o navazjící magisterské studium oboru Fyzioterapie

Ústav fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní obor Fyzioterapie (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v pátek 5. května 2017. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto oboru, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TD/2.550 (v prostorách dostavby Teoretických ústavů LF).

Z hlavního vlakového nádraží v Olomouci je areál Teoretických ústavů dostupný tramvajovými linkami číslo 1, 4 a 6 (zast. Výstaviště Flora) či autobusy MHD číslo 12, 19, 26 (zast. Dvořákova) a 21 (zast. Lékařská fakulta). Od autobusového nádraží lze použít tramvajovou linkou číslo 4 a autobusy MHD číslo 19 (zast. Dvořákova).

Program:

Prezence od 10:00 hodin, zahájení v 10:30 hodin, předpokládané ukončení ve 13:00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 28. dubna 2017 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu: 

e-mail: renata.ludinova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd

Ústav fyzioterapie

Hněvotínská 3

775 15 Olomouc 

Účastnický poplatek činí 500 Kč. 

Platbu je třeba provést (poštovní poukázkou či bankovním převodem) do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Identifikační údaje pro provedení platby:

Banka: Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000081

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky naleznete zde.      

 

 

&nb

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 03. 2017, Alena Cholinská